מועצת העירייה ה - 16

רשימת ישיבות ועדת רשות רישוי מקומית

רשימת ישיבות
 תאריךשעהמקום
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 88
20/10/2020
ב' חשון תשפ"א
10:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 87
24/09/2020
ו' תשרי תשפ"א
17:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 86
15/09/2020
כ"ו אלול תש"פ
10:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 85
19/08/2020
כ"ט אב תש"פ
10:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 84
03/08/2020
י"ג אב תש"פ
13:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 83
28/07/2020
ז' אב תש"פ
13:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 82
19/07/2020
כ"ז תמוז תש"פ
11:00אולם ישיבה 2
ישיבת רשות רישוי מקומית מס' 81
30/06/2020
ח' תמוז תש"פ
11:00אולם ישיבה 2

רשימת חברי הוועדה